2010 Rules Vote

2010 Rules Vote

Team 1 1- Revote 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bushveldt C A N N Y Y N Y Y N N Y N N
New York C D N Y Y N N Y N N N Y Y N
Toledo C D N N Y Y Y N N N N Y Y Y
SLC C D Y Y Y Y N Y Y N N Y Y Y
Brookeville B N N Y N N Y Y N N Y Y Y
Montcalm A Y Y Y Y N Y N Y Y Y Y
Huntingdon Valley Y Y N Y N Y Y Y N Y Y Y
Hudson Valley A Y Y N Y Y Y N Y N Y Y Y
Ridgeville C A N N Y Y Y Y N N N Y Y Y
Shawnee A N N Y Y Y Y N N N Y Y Y
Phoenix A Y Y Y Y Y Y N N Y Y Y Y
Towson B N Y Y Y N N N N N N Y Y
Westchester B Y Y Y Y N Y N Y Y Y N N
Green Briar B N N Y N Y N Y N N Y Y Y
Original A N N N N N N N N N Y Y Y
Philadelphia A Y Y Y Y Y Y Y N N Y Y Y
Elyria C A N Y Y N Y N N N Y N N N
Prescott D Y Y Y N Y Y N N N Y Y Y
Pittsburgh D Y Y Y N Y Y N N N Y Y Y
Carolina A Y Y Y N N N N N N Y Y Y
Bowmanville D N Y Y N Y N N N N N Y Y
New Castle C B N Y Y N Y N N N N N Y Y
Eugene B Y N N N N Y Y N N Y Y Y
Flatbush D Y Y Y N Y Y Y N Y Y Y Y
North Wales C B N Y Y Y Y Y Y N N N Y Y
Round Rock A N N N N N N N Y N N Y Y
TOTAL A-11 12 17 21 13 14 17 9 5 5 20 23 21
16 NEEDED TO PASS B-7
D-7